Arka plan

artner'a göre, sistem kesintisine neden olan büyük bir afet yaşayan şirketlerin beşte ikisi asla faaliyetlerine devam etmedi, geri kalan şirketlerin üçte biri ise iki yıl içinde iflas etti. İş sürekliliği özellikle dijital çağda önemlidir; insanlar işletmelere erişmek için her zamankinden daha fazla yola sahiptir ve hizmet sürekliliği gerekliliği her zamankinden daha fazladır. Ancak beklenmedik şeyler her zaman olur, fiziksel makine eninde sonunda arızalanır, işletme sahipleri, işlerini şirket içi ve şirket dışı ortamlarda koruyabilecek kapsamlı bir afet kurtarma çözümüne acilen ihtiyaç duyar.

Sangfor afet kurtarma yönetimi (DRM) çözümü, homojen ortam ve heterojen ortamlar için aktif-pasif afet kurtarma ve aktif-aktif uzatılmış küme çözümünü içerir.

Background - Sangfor Disaster Recovery Management (DRM)

Sangfor DR Çözüm Mimarisi

İmkanlar

Sangfor DRM, müşterinin iş RTO'su ve RPO gereksinimlerine dayalı olarak geniş bir afet kurtarma çözümleri yelpazesi sunuyor. Basittir, güçlüdür, dağıtımı ve yönetimi kolaydır.

Sangfor HCI veya MCS arasındaki afet kurtarma çözümleri için,

Solution RPO RTO Bandwidth Distance
Local HA 0 30s 1 Gbps mgmt. N/A
Disasterrecovery Min. 1s Mins Based on RPO and IO speed No limitation
Stretched cluster 0 30s 1 Gbps fiber / 10 Gbps fiber, RTT<=5ms <=50km

3. taraf platformlar ile Sangfor bulut (HCI veya MCS) arasında afet kurtarma çözümü için, 

Critical Business – CDP Hot Standby DR  Important Business – VM Synchronization DR  Secondary Business – Quick Recovery DR 
 • Use CDP to realize real-time synchronization
 • DR Site in hot-standby mode
 • One-click switch to enable backup server
 • Realize RPO=0, switch in 1 minute
 • Use CDP to transmit data from production site to DR site with real-time or scheduled mode
 • DR site in shutdown mode, during DR, it will pullup DR VM and ta over the business
 • Realize RPO=O, switch in 5 minutes
 • Real-time/scheduled backup to HCI resource pool to support rapid reconstruction and recovery of TB-level data 
 • Recover data to HCI when disaster happens
 • Realize RPO=0, switch in 30 minutes
Capabilities 1 2 3

Kullanım Alanları

Homojen DR Çözümü

 • HCI ve MCS arasında aktif-pasif afet kurtarma
  HCI arasında aktif-aktif iş sürekliliği

Homogeneous DR Solution

Heterojen DR Çözümü

Üçüncü taraf sanallaştırma platformlarının (VMware, Hyper-v ve KVM gibi) yanı sıra fiziksel sunucular ve Sangfor Bulut arasındaki heterojen ortamlar için DR.

Heterogeneous DR Solution