TIARA & MTR คืออะไร?

what is tiara

TIARA & MTR

TIARA

TIARA

การประเมิน TIARA: บริการประเมินแนวทางการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดทิศทางการคุกคามปัจจุบันของเครือข่ายทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น  คำแนะนำของ TIARA: แผนการปรับปรุงและความช่วยเหลือในการแก้ไขเพื่อยกระดับความปลอดภัยโดยรวมไปสู่อีกขั้น TIARA เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งรวมถึง Sangfor HW และ SW ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าในวงกว้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของการคุกคามในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

MTR

MTR

MTR เป็นบริการต่อเนื่องที่ออกแบบมาเพื่อทำการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่มีความครอบคลุม และระบุถึงสินทรัพย์ด้านไอที บริการ MTR จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการควบคุมด้านความปลอดภัยประจำวัน ปรับปรุงทิศทางการรักษาความปลอดภัยขององค์กรโดยรวม และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์สาเหตุหลักของ MTR: ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ Sangfor ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและให้คำแนะนำระยะยาวเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น คำแนะนำ MTR: ขอรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ Sangfor ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายและมีประสบการณ์มากมายในสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่มีความหลากหลายที่สุด

อะไรที่ทำให้ CISO ทำงานตลอดในช่วงกลางคืน?

What Keeps the CISO’s Up at Night

Value and Benefits - TIARA

TIARA และ MDR ให้สิ่งต่อไปนี้แก่ CISO ...

 • แผนการยกระดับทิศทางการรักษาความปลอดภัยแบบระยะยาว และการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของการโจมตี
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์ และผลกระทบทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการโจมตี
 • จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของเครือข่ายที่ร้ายแรงอย่างง่าย และเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดการยอมรับ การหลีกเลี่ยง การบรรเทา และการถ่ายโอนความเสี่ยง
 • ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความปลอดภัยและการระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
 • ประสบการณ์การป้องกันความปลอดภัยที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมหรือองค์กรใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
 • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง

คุณค่าที่มีต่อ CISO

 • การประเมินทิศทางการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันของคุณที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำโดยที่ปรึกษาอิสระที่ได้รับการรับรองพร้อมด้วยมีความคิดเห็นที่เป็นกลาง
 • ปรับปรุงทิศทางการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันของคุณอย่างมีนัยสำคัญ โดยจัดการกับการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง และปรับใช้การควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • ยกระดับความต่อเนื่องทางธุรกิจและปฏิบัติตามข้อกำหนดพร้อมกับลดปัญหาทางกฎหมาย
 • ปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญด้วยการลงทุนขั้นต่ำ

กรณีศึกษาของ TIARA

โปรไฟล์ลูกค้า

ในปี 2018 บริษัทที่ให้บริการทางการเงินขนาดกลาง ซึ่งทำหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนขององค์กรขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และบริษัทประกัน พบว่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน 2 เครื่องติดแรนซัมแวร์เรียกค่าไถ่ 2 ประเภท Sangfor จึงได้ปรับใช้โซลูชัน Endpoint Secure และ Cyber Command

การป้องกันความปลอดภัยที่มีอยู่

 • การป้องกันในเครือข่ายในองค์กร
 • การป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง
image

ข้อผิดพลาดของวิธีที่มีอยู่เดิม

icon

การตรวจจับแบบมีข้อจำกัด

FW และ AV แบบเดิมถูกจำกัดให้โจมตีเฉพาะภัยคุกคามที่รู้จัก

icon

ขอบเขตโดนจำกัด

FW ไม่สามารถตรวจจับกิจกรรมภายในและ AV จำกัดอยู่เฉพาะคอมพิวเตอร์บางเครื่อง

icon

ขาดการดำเนินการด้านความปลอดภัย

มีการป้องกันที่ไม่สามารถตอบสนอง

icon

เปิดกว้าง

FW ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันและพันธมิตรต่าง ๆ

 1. ก่อนการปรับใช้

แผนกไอทีของลูกค้ารายงานถึงเหตุการณ์แรนซัมแวร์สองครั้ง และไม่แน่ใจว่าพวกเขามีภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในระบบมากกว่านี้หรือไม่ โดยพวกเขาติดต่อไปทีทีม TIARA

 1. หลังการปรับใช้

1 สัปดาห์หลังจากที่ Cyber Command ถูกใช้งาน TIARA ได้ค้นพบเซิร์ฟเวอร์หลายร้อยแห่งที่มีมัลแวร์แทรกซึมอยู่ พร้อมมัลแวร์ที่เจาะระบบ และปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ อีกมากมาย

Sangfor ช่วยให้ลูกค้ายกระดับการควบคุมด้านความปลอดภัย

แทนที่จะให้วิธีการแก้ไขตามเหตุการณ์ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Sangfor เลือกที่จะทำการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทั้งหมด ตามด้วยความสัมพันธ์และการวินิจฉัยเหตุการณ์ โดยระบุแหล่งที่มาและสาเหตุของปัญหาด้านความปลอดภัยทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญของ Sangfor จัดทำรายงานการวิเคราะห์ภัยคุกคาม (TAR) ซึ่งรวมถึงผลกระทบทางธุรกิจ การวิเคราะห์ช่องว่างด้านความปลอดภัย ชี้แจงโดยละเอียดของปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และคำแนะนำในการแก้ไขระยะยาวอย่างมืออาชีพ

ลูกค้าที่นำคำแนะนำของ Sangfor ไปปรับใช้ และแก้ไขภัยคุกคาม พร้อมทั้งความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงทิศทางการรักษาความปลอดภัยโดยรวมจึงทำให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพิ่มอันดับความสามารถด้านความปลอดภัยโดยรวมเป็นอย่างดี

image