บริการและการป้องกันความปลอดภัยเชิงกลยุทธ์

icon

ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและมีประสิทธิภาพ

Sangfor ให้บริการชุดผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวกรองเพื่อปกป้ององค์กรต่างๆ

icon

บริการที่เชื่อถือได้

ลูกค้าทั่วโลกไว้วางใจเราในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

icon

วิธีการที่มีระเบียบแบบแผน

Sangfor เข้าถึงแต่ละสถานการณ์ด้วยกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อให้บริการที่ราบรื่น

ระบบตรวจดูความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Sangfor

บริการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคาม

cyber guardian service

การตอบสนองต่อเหตุการณ์

โซลูชันบริการการตอบสนองเหตุการณ์แบบวงปิด

Incident Response

TIARA

การระบุภัยคุกคาม การวิเคราะห์ และการจัดการความเสี่ยง

TIARA