phone

สายด่วน

สายด่วนบริการทางเทคนิค:

หมายเลขในประเทศ:

ทั่วโลก : +60 12 711 7511 (7129)

ไทย : +66 2 508 8627

มาเก๊า : +853 6825 8565

โทรฟรี:

โทรฟรี:

สิงคโปร์ : +65 800 852 8034

ฮ่องกง: +852 800 931 345

อิตาลี : +39 800 715068

ติดต่อเรา

เบอร์โทรฟรี

ฟิลิปปินส์:

+63 1800 8392 6763

อินโดนีเซีย:

+62 0018 0349 2483

สิงคโปร์:

+65 800 852 8034

ฮ่องกง:

+852 800 931 345

ปากีสถาน:

+92 800 900 44400

อิตาลี:

+39 800 715068

หมายเลขในประเทศ

หมายเลขในประเทศ:

มาเลเซีย(ทั่วโลก):

+60 12 711 7511 (7129)

ไทย:

+66 60 002 4050

มาเก๊า:

+853 6825 8565

อีเมลของเรา