img-paas

Sangfor PaaS โซลูชั่น

แพลตฟอร์มของ Sangfor ในฐานะส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ"

แอปพลิเคชันระดับองค์กรแบบดั้งเดิม

เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้กับแอปพลิเคชันขององค์กร มีประสิทธิภาพที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสม ความเชื่อถือที่ครอบคลุมและมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา

TEA-Cloud

Sangfor NG-CDI

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบผสานยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจของคุณ 

Sangfor NG-CDI-Cloud
Sangfor Hybrid Cloud

Hybrid Cloud ของ Sangfor

ทำให้การเดินทางไปยังคลาวด์ของคุณง่ายและปลอดภัย

การจัดการการกู้คืนจากภัยพิบัติ

ปกป้องธุรกิจของคุณด้วยการกู้คืนจากภัยพิบัติ

Safeguard Your Business with Disaster Recovery