ประโยชน์

ประหยัดเวลาและลดปัญหา

ลดความซับซ้อนของการสร้างและการจัดการข้อมูลบนคลาวด์ผ่านแพลตฟอร์มในการประมวลผลแบบSangforคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน  และอัตโนมัติ  

เรียบง่ายและมีความยืดหยุ่น

สามารถใช้งานได้ร่วมกับฮาร์ดแวร์ต่างๆ อย่างหลากหลาย รองรับการอัปเกรดซอฟต์แวร์และการขยายขนาดแอปพลิเคชันได้อย่างยืดหยุ่น

ปลอดภัยและเชื่อถือได้

 

มีโมดูลความปลอดภัยที่ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาดและการซ่อมตัวเองในศูนย์ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าเชื่อถือ

ให้บริการธุรกิจที่ครอบคลุม

สามารถรองรับธุรกิจทุกประเภทของผู้ใช้ได้อย่างเสถียร และเตรียมพร้อมให้กับการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างเต็มที่

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

ด้านล่างนี้ คุณจะพบเรื่องราวความสำเร็จของ Sangfor ซึ่งจำแนกตามอุตสาหกรรม เช่น องค์กร ภาครัฐ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ

JAC Motors
อุตสาหกรรมการผลิต

JAC Motors

National Information Technology Board (NITB)
Communications, Media & Services

National Information Technology Board (NITB)

EFU Life
การเงินและการธนาคาร

EFU Life

global business power logo
อุตสาหกรรมการผลิต

Global Business Power Corporation

JAC Motors

JAC Motors

National Information Technology Board (NITB)

National Information Technology Board (NITB)

EFU Life

EFU Life

global business power logo

Global Business Power Corporation

Sangfor Business Proposition Deep Dive | Jackie Chen, Sangfor EMEA Managing Director

video-image
Sangfor Business Proposition Deep Dive | Jackie Chen, Sangfor EMEA Managing Director
video-image
Unlock the Power of Cloud with Subscription Cloud | Francis Tsang, Senior Cloud Solution Strategist
video-image
Sangfor aCloud Whiteboard Video

ติดต่อกับพวกเรา

icon notification

Frequently Asked Question

A cloud platform is a virtual suite that provides IT resources and services over the internet, including software, applications, storage, servers, and networking, among others.

Almost all! In 2021, 94% of all enterprises took advantage of cloud services in one way or another.

  • Speed: IT resources and services on cloud are available off-the-shelf.
  • Accessibility: Cloud-based resources can be accessed from anywhere with an internet connection.
  • Increase Productivity: Focus on core business activities and leave managing IT resources in the hands of the cloud service provider.
  • Cost Effective: With a cloud platform, there is no need to purchase the actual software and hardware.
  • Scalability: Scale up or down conveniently according to your needs.
  • Security: Cloud provides unmatched security with its robust infrastructure.