โซลูชัน HCI ของ Sangfor เพื่อการดูแลสุขภาพ

แม้จะมีความท้าทายมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลของภาคส่วนการดูแลสุขภาพก็ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเราคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2020 และหลังจากนั้น ด้วยการดึงการค้นหาแบบดิจิทัล ระบบการดูแลสุขภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดการข้อมูล จากการจัดเก็บชุดข้อมูลไปสู่การดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถสร้างรายได้และสนับสนุนโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการจัดการด้านสุขภาพของประชากรและการดูแลตามค่านิยม ท่ามกลางการเติบโต ความท้าทายในโลกดิจิทัลคือการทำให้การดูแลสุขภาพเป็นดิจิทัล ซึ่งจะเกิดจากแพลตฟอร์มเดิมที่มีความล้าสมัย มีต้นทุนและความซับซ้อนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีความต้องการและสถานการณ์ทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างไม่หยุดพัก นอกจากนี้ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จะยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

img health

ศูนย์ข้อมูลพร้อม DR/SC สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

data center image

จุดอ่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

icon slow access

เข้าถึงช้า

บันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วย

icon 7

บริการ 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์

ไม่แน่นอน

icon slow

การดึงข้อมูลช้า

ภาพสแกน CT/MRI

icon data

ข้อมูลสูญหาย

เกิดขึ้นกับ 70% ขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

ด้านล่างนี้ คุณจะพบเรื่องราวความสำเร็จของ Sangfor ซึ่งจำแนกตามอุตสาหกรรม เช่น องค์กร ภาครัฐ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ

Medilife Health Group
การดูแลสุขภาพ

Medilife Health Group

Renji Hospital
การดูแลสุขภาพ

Renji Hospital

AL Abeer Medical Center logo
การดูแลสุขภาพ

Al Abeer Medical Center - Day Surgery Unit - Abu Dhabi

Global Care Hospital, Abu Dhabi, UAE
การดูแลสุขภาพ

Global Care Hospital, Abu Dhabi, UAE

Medilife Health Group

Medilife Health Group

Renji Hospital

Renji Hospital

AL Abeer Medical Center logo

Al Abeer Medical Center - Day Surgery Unit - Abu Dhabi

Global Care Hospital, Abu Dhabi, UAE

Global Care Hospital, Abu Dhabi, UAE