Sangfor WAF รุ่นใหม่

ความเป็นมา

การทำงานของ WAF รุ่นใหม่ซึ่งรวมเข้ากับ NGAF ของ Sangfor ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีบนเว็บไซต์แบบขั้นสูง เช่น การโจมตีด้วย SQL Injection เว็บเชลล์ การโจมตีด้วย Struts2 Injection และข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ ไฟร์วอล์ในระดับแอปพลิเคชั่นเลเยอร์ของ Sangforใช้เครื่องในการวิเคราะห์พฤติกรรมการโจมตีซึ่งเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดการตรวจจับที่ผิดพลาดด้วยเครื่องมือตรวจจับแบบเดิมๆเช่น SNORT ด้วยการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมการโจมตีแล้ว จะมีการสร้างรูปแบบภัยคุกคามขึ้นเพื่อจัดการภัยคุกคามในระดับของแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย

 

Next Generation WAF จะพัฒนาไปในทิศทางที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ WAF เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อต้านการโจมตีในระดับแอปพลิเคชัน และยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับหลายบริษัทที่ต้องรับมือกับการโจมตีในระดับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิธีการโจมตีเพิ่มขึ้น แอปพลิเคชันขององค์กรจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ WAF แบบดั้งเดิมพบว่ายากขึ้นในการจัดหาแอปพลิเคชันองค์กรที่มีการป้องกันที่ครอบคลุม หลายบริษัทรู้สึกผิดหวังกับความแม่นยำและความสามารถของการระบุและป้องกันภัยคุกคาม WAF ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการไฟร์วอลล์สำหรับเว็บแอปพลิเคชันอื่นๆ การวิเคราะห์หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์ WAF ที่มีอยู่ทำให้ง่ายต่อการพิจารณาว่าต้นตอของผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจนี้เกิดจากความไร้ประสิทธิภาพของกลไกการตรวจจับกฎและวิธีการจับคู่นิพจน์ทั่วไปที่นำมาใช้โดยผลิตภัณฑ์ WAF แบบดั้งเดิม จึงทำให้ประสิทธิภาพการประมวลผลและวิธีการตรวจจับการโจมตีและการสกัดกั้นไม่เพียงพอเมื่อเผชิญกับการโจมตีเว็บแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและหลากหลาย

 

Sangfor NGAF - Sangfor NGAF - เครื่องมือป้องกัน WAF รุ่นใหม่ล่าสุด

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลอุปกรณ์โดยรวมด้วยความสามารถในการทำงานเชิงลึก

ข้อมูลเบื้องต้นของ Machine Learning ทำให้การรวบรวมลักษณะของข้อมูลในระดับของการรับส่งข้อมูลมีความง่ายมากขึ้น และทำให้การรับส่งข้อมูลมีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น พร้อมกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ดีขึ้น

next-generation firewal ของ SANGFOR ใช้การกรองการรับส่งข้อมูลบนอุปกรณ์ WAFระบบนี้ใช้เทคนิคการกรองทราฟฟิคบนเครื่องมือ WAF โดยทำการเรียนรู้เชิงลึกอยู่บนเนื้อหาในระดับแอปพลิเคชัน สร้างแบบจำลองการเรียนรู้ทราฟฟิ๕เชิงลึกและนำมาใช้งานในการตรวจสอบการเรียนรู้และเปรียบเทียบสำหรับแต่ละองค์ประกอบของเว็บไซต์ กระบวนการทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการเรียนรู้ของอุปกรณ์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการแก้ไขด้วยมือ ซึ่งทำให้สามารถปรับแต่งตัวเองได้ในแบบที่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของการจราจรเว็บและสร้างความสามารถในการกรองทราฟฟิค หากมีทราฟฟิคที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากแบบแผนปกติ ให้นำมาดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าการจราจรที่ถูกต้องยังทำให้ข้อมูลสามารถผ่านไปได้ ระบบนี้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ WAF ที่เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบอย่างเป็นลำดับ

 

2. ผสานความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจเข้ากับเครื่องมืออัจฉริยะเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับใช้กับธุระกิจ

SANGFOR NGAF จัดการสภาพแวดล้อมให้เข้ากับทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดด้วยการใช้ระบบ การจับคู่ การแยกวิเคราะห์ และความสามารถในการกู้คืนข้อมูล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธุรกิจ สามารถรองรับธุรกิจที่มีความหลากหลายในส่วนหลังบ้าน อันรวมไปถึงการย้อนคืนค่าเนื้อหาเฉพาะธุรกิจได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการดำเนินการตรวจจับความปลอดภัย และจัดหาโซลูชันที่ครอบคลุมการโจมตีต่าง ๆ

 

3. ระบุภัยคุกคามทางเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตรวจจับภัยคุกคามแบบเชิงลึกที่ทำงานได้แม่นยำ

เครื่องมือตรวจจับภัยคุกคาม NGAF ของ SANGFOR เครื่องมือตรวจจับภัยคุกคาม NGAF ของ SANGFOR ได้รวมและใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ากับอัลกอริทึมและคำศัพท์เพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามเชิงลึก โดยรวมถึงการครอบคลุมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาในสภาพแวดล้อมจริงที่ซับซ้อน รวมถึงสามารถระบุตำแหน่งและประมวลผลความผิดปกติทันทีได้

แบบจำลองข้อมูลเชิงพฤติกรรมอาจถูกสร้างขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีการกำหนดเป้าหมายได้ด้วยแบบจำลองข้อมูลเหล่านี้ ทำให้ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยหลักเป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างแบบจำลองการพัฒนาตนเอง และการปรับตัวทางธุรกิจ

NGAF ของ SANGFOR ในแนวคิดการป้องกันเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือป้องกัน WAF รุ่นใหม่เพื่อให้ธุรกิจสามารถป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบกับวิธีการป้องกัน WAF แบบเดิม

 

sangfor ngwaf