ประวัติความเป็นมาของ Index Living Mall

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (Index Living Mall) ประกอบธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ และแบรนด์อื่นๆ ผ่านช่องทางหน้าร้านค้าปลีกของบริษัทฯ งานโครงการ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) และออนไลน์ นอกจากเหนือจากธุรกิจที่ได้กล่าวมานี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศนั้นๆ และยังรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน และเป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Mall) ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านเครือข่ายร้านค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ร้าน Index Living Mall และ Index Furniture Center ที่มีสาขาครอบคลุมในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมืองต่างๆ ในประเทศไทยที่พร้อมเสนอการบริการที่เป็นเลิศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต การบริหารจัดการ การจัดการคลังสินค้า การส่งสินค้าเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังการให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า ภายใน Index Living Mall และรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk, Index Mall และ Market Walk ซึ่งได้คัดสรรร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านเอาไว้ เพื่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง และเสริมสร้างธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ อีกด้วย

Index Living Mall

Source: https://www.dooddot.com/index-living-mal-bedroom-extreme/

ความท้าทายของธุรกิจ

จากการเติบโตของธุรกิจที่มีลูกค้าเข้าใช้บริการกว่าพันคนต่อวัน รวมถึงจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นหลายพันคน สำนักงานใหญ่และสาขาย่อยอีกกว่า 40 สาขา จึงจำเป็นต้องหาเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดการการใช้งานอินเน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้งาน Sangfor Internet Access Gateway (IAG) ทางบริษัทฯ ต้องประสบกับประสิทธิภาพการทำงานทไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานได้ใช้อินเตอร์เน็ตไปกับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหลัก เช่น การดาวน์โหลดไฟล์แบบ Peer To Peer (P2P) หรือการใช้งานแอปพลิเคชั่นหลีกเลี่ยงการควบคุมอย่าง Proxy, VPN, Tor ที่มากเกินไป อีกทั้งในแต่ละสาขาของ Index Living Mall เองก็ไม่ทราบถึงหลักการในการให้บริการเครือข่ายฟรีไวไฟกับลูกค้าโดยที่จะต้องทำตามข้อปฎิบัติต่าง ๆ ของภาครัฐอีกด้วย

นอกจากไม่สามารถมองเห็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงแล้ว ทางทีมผู้ดูแลก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นภาพรวมของ Real-Time Traffic ได้ ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

กล่าวคือทางสาขาไม่สามารถจัดสรรแบนด์วิธและให้ความสำคัญกับทราฟิกข้อมูลประเภทระบบการขายหน้าร้าน (POS) ระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) รวมถึงระบบบันทึกยอดขายได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของ Index Living Mall เป็นอย่างมาก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า Index Living Mall ต้องการเครื่องมือที่จะสามารถช่วยในการวิเคราะห์ จัดการ และควบคุมทราฟิก ที่มาพร้อมกับระบบการยืนยันตัวตน เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาย่อย

โซลูชั่นของ Sangfor 

หลังจากที่ได้มีการใช้งาน Sangfor Internet Access Gateway (IAG) และ Center Management ระบบสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็น (Visibility)การใช้งานของ User ได้ ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวโซลูชั่นสามารถช่วยในการรวบรวมการควบคุมแบบรวมศูนย์ การสร้างนโยบายแบบรวมศูนย์ การทำ Auto-VPN การจัดกลุ่มประเภททราฟิกเพื่อระบุลำดับความสำคัญ และการเลือกเส้นทางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Path Selection) 

ทั้งนี้การทำการยืนยันตัวตนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Authentication) สามารถช่วยให้แขกผู้ใช้งาน สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน Index Living Mall ก็ยังสามารถควบคุมและจำกัดการใช้งานที่ไม่ต้องการผ่านฟีเจอร์ Application Control และการจัดการแบนด์วิธด้วยการใช้โซลูชั่นต่างๆ ของซังฟอร์ ยิ่งไปกว่านั้น Index Living Mall ยังสามารถยับยั้ง Traffic ที่หลีกเลี่ยงการควบคุมผ่าน Proxy, VPN, Tor ได้อีกด้วย

Sangfor Solution for Index Living Mall

 

Contact Us for Business Inquiry

Listen To This Post

Search

Get in Touch

Get in Touch with Sangfor Team for Business Inquiry

Related Articles

FRIEM S.p.A

Date : 22 Sep 2023
Read Now

ภาครัฐ

Malaysian Government Department

Date : 18 Sep 2023
Read Now

Transportation

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

Date : 11 Sep 2023
Read Now

See Other Product

Cyber Command - NDR Platform - Sangfor Cyber Command - แพลตฟอร์ม NDR
Sangfor Endpoint Secure - Sangfor Endpoint ปลอดภัย
Internet Access Gateway (IAG)
Sangfor Network Secure - Next Generation Firewall (NGFW)
Platform-X
Sangfor Access Secure - โซลูชัน SASE