ภาพรวมอุตสาหกรรม

ขณะนี้ระบบไอทีต้องใช้เทคโนโลยีและสมรรถนะที่มีความก้าวหน้าและความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาที่กำลังพัฒนา การเรียนรู้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้นักเรียนและครูจำเป็นต้องเข้าถึงสื่อและข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลา การจัดหาองค์ประกอบที่มีความเป็นสากลเหล่านี้แก่นักเรียนนั้นจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่เหนือชั้น และการประมวลผลข้อมูลแบบไร้โครงสร้างด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเหล่านี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าการศึกษาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งถูกกำหนดให้เปลี่ยนแปลงและเติบโตอยู่เสมอ ความจำเป็นในการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยความสามารถในการปรับสมรรถนะได้ทันที และศักยภาพในการเติบโตที่ไม่สิ้นสุดนั้นมีความสำคัญต่ออนาคตของการศึกษา

Industry Overview-Edu

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

ด้านล่างนี้ คุณจะพบเรื่องราวความสำเร็จของ Sangfor ซึ่งจำแนกตามอุตสาหกรรม เช่น องค์กร ภาครัฐ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ

Rugby School Thailand Logo
การศึกษา

Rugby School Thailand

Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU)
การศึกษา

Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU)

Sripatum University SPU logo
การศึกษา

Sripatum University (SPU)

Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU)
การศึกษา

Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU)

Rugby School Thailand Logo

Rugby School Thailand

Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU)

Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU)

Sripatum University SPU logo

Sripatum University (SPU)

Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU)

Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU)