ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบัน Sangfor มีลูกค้ามากกว่า 700 ราย รวมถึงธนาคาร 207 แห่ง ประกันภัย 320 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์และกองทุน 122 แห่ง Sangfor ได้กลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเงิน

Industry Overview

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

ด้านล่างนี้ คุณจะพบเรื่องราวความสำเร็จของ Sangfor ซึ่งจำแนกตามอุตสาหกรรม เช่น องค์กร ภาครัฐ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ

Quam Plus Financial
การเงินและการธนาคาร

Quam Plus Financial

Multinet Trust Exchange LLC
การเงินและการธนาคาร

Multinet Trust Exchange LLC

Chase Asia Public Company Limited logo
การเงินและการธนาคาร

Chase Asia Public Company Limited

Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP)
การเงินและการธนาคาร

Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP)

Quam Plus Financial

Quam Plus Financial

Multinet Trust Exchange LLC

Multinet Trust Exchange LLC

Chase Asia Public Company Limited logo

Chase Asia Public Company Limited

Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP)

Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP)