บริการสำรองทันทีคืออะไร

Sangfor ร์เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ ดังนั้นเราให้บริการสำรองทันที Sangfor Instant Replacement เพื่อช่วยให้คุณป้องกันไม่ให้ธุรกิจติดขัดนานเนื่องจากอุปกรณ์เสียด้วยการแทนที่อุปกรณ์ทันที หลังจากคุณยื่นใบสมัครการแทนที่และข้อบกพร่องได้รับการยืนยันจาก Sangfor, เราจะจัดส่งอุปกรณ์ทดแทนใหม่ในวันทำการถัดไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้หากคุณใช้อุปกรณ์เก่าเกิน 4 ปี เราจะให้อุปกรณ์ทดแทนใหม่แบบเดียวกันหรือเทียบเท่าในทุกๆด้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อช่วยคุณประหยัดเงินในการซื้ออุปกรณ์ใหม่

บริการสำรองทันที (Instant Replacement) ขณะนี้มีให้บริการสำหรับ Sangfor NGAF และ Sangfor IAG.

 • เมื่อซื้อสินค้า: คุณสามารถสมัครบริการ Instant Replacement เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์ครั้งแรกจาก Sangfor หรือตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่น บริการ IR จะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์และเริ่มต้นในวันที่เปิดใช้งาน คุณสามารถสมัครแผนบริการ 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
 • หลังจากเวลาที่ซื้อ: หากคุณไม่ได้สมัครบริการ Instant Replacement เมื่อซื้อสินค้า คุณยังคงสามารถสมัครบริการในเวลาใดก็ได้ภายใน 5 ปีหลังจากวันที่ซื้อสินค้า

หากอุปกรณ์ของคุณเกิดความล้มเหลวในระหว่างระยะเวลาการให้บริการ Instant Replacement คุณสามารถติดต่อ Sangfor หรือตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นและเราจะจัดส่งอุปกรณ์ทดแทนใหม่ทันทีทางส่งด่วนในช่วง 1 วันทำการหลังจากได้รับคำขอ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวันที่เดินทางเฉพาะเจาะจงจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Sangfor ท้องถิ่นของคุณ

ขอให้ทราบดังนี้:

 • คุณต้องคืนอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่องให้กับ Sangfor ภายใน 30 วันหลังจากได้รับอุปกรณ์ทดแทน หากท่านไม่ปฏิบัติตามนี้ จะถูกเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ทดแทนตามราคาในรายการณ เวลานั้น
 • หากท่านได้เป็นสมาชิกบริการ Instant Replacement เป็นเวลากว่า 4 ปี และอุปกรณ์ของท่านมีอายุมากกว่า 4 ปี ท่านมีสิทธิ์สมัครขออุปกรณ์ใหม่ของรุ่นเดียวกันหรือรุ่นเทียบเท่าจาก Sangfor หรือจากตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นั่นหมายความว่าท่านสามารถได้รับอุปกรณ์ใหม่ทุก ๆ 4 ปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หากท่านต้องการซื้ออุปกรณ์รุ่นที่มีความก้าวหน้ากว่าหลังจากที่อุปกรณ์เก่าของท่านเกิดข้อบกพร่องในระหว่างระยะเวลาให้บริการ Instant Replacement ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าต่างที่กว่าระหว่างอุปกรณ์เก่าและอุปกรณ์รุ่นที่ก้าวหน้า
 • หลังจากที่อุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้ถูกทดแทนแล้ว ใบอนุญาตและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เก่าจะถูกโอนย้ายไปยังอุปกรณ์ทดแทนใหม่โดยตรง
 • Sangfor จะรับผิดชอบค่าส่งทั้งหมดสำหรับการส่งอุปกรณ์ทดแทนจาก Sangfor ไปยังสถานที่ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าส่งทั้งหมดสำหรับการส่งอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่องจากสถานที่ของท่านไปยัง Sangfor

เมื่อบริการ Instant Replacement ใกล้จะหมดอายุ Sangfor หรือตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นจะติดต่อคุณเพื่อเรื่องการต่ออายุ หากคุณต้องการคุณยังสามารถติดต่อ Sangfor หรือตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นเพื่อเริ่มกระบวนการต่ออายุได้ด้วยตัวเอง คุณมีตัวเลือกในการต่ออายุเป็นระยะเวลา 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ต่ออายุสัญญาบริการ Instant Replacement เมื่อสิ้นสุดอายุ หากสถานการณ์และความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงคุณยังคงสามารถตัดสินใจที่จะทำสัญญาใหม่ในภายหลังและบำรุงสถานะการสมัครบริการต่อเนื่องของคุณ ซึ่งจะยังคงมีสิทธิ์สมัครอุปกรณ์ใหม่หลังจาก 4 ปี คุณจำเป็นต้องชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่มีความคุ้มครอง ค่าบริการนี้ครอบคลุมทั้งบริการ Instant Replacement และบริการ HRTF และระยะเวลาที่ไม่มีความคุ้มครองจะถูกคำนวณตามระยะเวลาที่ใกล้ที่สุดในหน่วยเดือนค่ะ

ไม่ได้ บริการสมาชิก Instant Replacement สามารถผูกกับอุปกรณ์เดียวเท่านั้นและไม่สามารถโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้

 • สาเหตุที่เกิดขึ้นจากมนุษย์: ปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสินค้าหรือการทำการบำรุงรักษาเบื้องต้น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ
 • สาเหตุทางกายภาพ: ปัญหาที่เกิดจากการกดหรือการหล่นของอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาความคุ้มครองของบริการ Instant Replacement
 • ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริม อะไหล่ หรือส่วนประกอบที่ไม่ได้จัดหาโดย Sangfor
 • ปัญหาที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย: Sangfor จะไม่รับผิดชอบในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบความรับผิดชอบได้เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุมของ Sangfor (เช่น ไฟไหม้, ระเบิด, ไฟดับ, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, พายุรุนแรง, การประท้วง, การหยุดงาน, การตัดสินใจห้าม, การขุดคดีทางพิจารณาของหน่วยงานทางการคลังหรือทางทหาร, สงคราม การก่อการร้ายทั้งรูปแบบทั่วไปและการร้ายแรง รวมถึงการร้ายแรงทางไซเบอร์) ภัยของธรรมชาติ การกระทำหรือการละเมิดของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต การกระทำหรือการละเมิดของหน่วยงานกำกับหรือรัฐบาล (รวมถึงการออกกฎหรือระเบียบหรือการกระทำอื่น ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการให้บริการ)
phone

สายด่วน

สายด่วนบริการทางเทคนิค:

หมายเลขในประเทศ:

ทั่วโลก : +60 12 711 7511 (7129)

ไทย : +66 2 508 8627

มาเก๊า : +853 6825 8565

โทรฟรี:

โทรฟรี:

สิงคโปร์ : +65 800 852 8034

ฮ่องกง: +852 800 931 345

อิตาลี : +39 800 715068